Läkarmottagning på Åkeshögsvägen i Vellinge

Välkommen hit! Det blir en fortsättning på tidigare verksamheter i Bollnäs, Söderhamn och Delsbo i Hälsingland och Fagersta i Västmanland. Inriktning kommer att ligga på förebyggande insatser inom hjärt- och kärlområdet.


Mötet med patienten
Hur ta reda på vad vetenskapen står i dag och hur skall du som individ och patient handla med alla de möjligheter som finns?

Vi vet att det finns ett stort behov av vår kompetens och det är alla som är insatta överens om. 

Nina Rehnqvist, professor, kardiolog, fd chef för SBU och en auktoritet inom hjärtsjukvården sa tidigt detta: 
”Ett av felen i dagens svenska sjukvård är att kontakten mellan specialister och primärvården inte fungerar. Hjärtpatienten som skrivs ut från sjukhuset snabbt känner sig ofta ensam, utan tryggheten i en uppföljande kontakt med vården. Det borde finnas en lots för övergången mellan vården på sjukhuset och uppföljningen på vårdcentralen.”   

Denna lotsfunktion ligger helt i linje med det vårdkoncept som Mitt Hjärta sedan länge har arbetat efter och som bygger på många års erfarenhet av arbete med hjärtpatienter både på sjukhus och inom öppenvården.

Vi ser ytterligare möjligheter när det gäller att inom den öppna vården förbättra den sekundära preventionen, dvs förebygga återinsjuknande i hjärtsjukdom. Den medicinska utvecklingen har lett till att mycket av detta arbete sköts inom primärvården. Familjeläkare är inte alltid uppdaterade inom området och därför behövs en organisation som Mitt Hjärtas som i samarbete med familjeläkarna ser till att hjärtpatienten får det bästa omhändertagandet. 

Sjukvårdens insatser har stor betydelse när det gäller insjuknande och död i hjärt- och kärlsjukdom. Med bättre behandlingar och uppföljningar kan vi enligt den evidensbaserade medicinen minska förtida död och insjuknande med upp till 50 – 80% !  Vad det handlar om är:

Att befolkningen har tillgång till adekvat och snabb behandling vid akut insjuknande

Att högt blodtryck behandlas adekvat enligt evidens

Att vi kraftfullt arbetar för rökstopp

Att vi använder läkemedel till individer som har för höga halter av det onda kolesterolet och till de med ökad ärftlighet för hjärt- och kärlsjukdom

Att vi hittar risker för proppar och hjärninfarkt så att dessa patienter får adekvat proppförebyggande behandling

Utöver detta skall sjukvården inspirera och undervisa patienter till förbättringar avseende sin förebyggande medicinering och till det som kallas för livsstil. Det handlar om att rekommendera anpassad fysisk träning och ett kosthåll som motverkar fetma och diabetes.

Nu tar vi med oss erfarenheterna från Stockholm, Bollnäs, Söderhamn, Delsbo och Fagersta för att bygga en mottagning i Skåne där vi har bosatt oss. Vi tar emot på Mitt Hjärta Hästsports anläggning på Åkeshögsvägen 95-43 i Vellinge.

Gå in på vår hemsida för Mitt Hjärta i Bergslagen: Arbeta med oss i Fagersta