Professionella läkartjänster för din hälsa

Välkommen att ta del av våra Läkartjänster med inriktning på Hjärt- och kärlsjukdom och andra medicinska områden. Vi sätter stort värde på att du i kontakter med oss får träffa den mest uppdaterade läkaren lämpad för det du söker för och för din problematik. Just nu är vi i färd med att bygga upp verksamheterna inom Barnpsykiatri, Hjärta – Kärl och Gynekologi. Med tiden kommer flera specialister att finnas på Lorensdal där vi anpassar företagslokaler för de medicinska verksamheterna.

Barnpsykiatrin startade den 4:e december 2023, se under fliken Barn och Unga. Ring 070-3830000 för mer information och bokning av tider och du kan även nå mottagningen via mail: BOU@mitthjarta.se.

Se vidare på barnochungas Hemsida https://barnochunga.com/

Förebyggande insatser viktiga När det gäller Hjärta-Kärl så har de medicinska insatserna stor betydelse för insjuknande och död. Med bättre behandlingar och uppföljningar kan vi enligt den vetenskapliga och d s k evidensbaserade medicinen minska för tidig död och insjuknande med upp till 50 – 80% !

Hur skall du som individ och patient handla med alla de möjligheter som finns idag? Vi vill hjälpa dig med detta! Mötet mellan dig som patient och läkaren handlar bland annat om att:

  • Högt blodtryck ska behandlas noggrant
  • Du som röker ska sluta
  • Vid ärftlighet för hjärt- och kärlsjukdom ska Statinbehandling insättas
  • Risker för proppar och hjärninfarkt ska bedömas för adekvat proppförebyggande behandling
  • Diabetes kräver särskilda insatser för att motverka kärlsjukdomen
  • Du kan göra egna stora insatser för din hälsa
  • Alla behöver anpassad fysisk träning i vardagen för sin hälsa, starkt vetenskapligt bevisat
  • Det ska ingå inspiration och undervisning om förebyggande åtgärder i samverkan med läkaren
Mitt Hjärta Läkartjänst finns på Lorensdal där även Majas Cottage håller till. Adress: Eskilstorps Ängaväg 2-36, 235 91 Vellinge.