Startsida

 Välkommen att ta del av våra Läkartjänster med inriktning på framför allt hjärt- och kärlsjukdom

Medicinska insatser har stor betydelse när det gäller insjuknande och död i hjärt- och kärlsjukdom. Med bättre behandlingar och uppföljningar kan vi enligt den vetenskapliga och evidensbaserade medicinen minska för tidig död och insjuknande med upp till 50 – 80% !

Hur skall du som individ och patient handla med alla de möjligheter som finns idag? Vi vill hjälpa dig med detta enligt den evidensbaserade medicinska vetenskapen. Mötet mellan patienten och läkaren handlar bland annat om

Att:

Högt blodtryck ska behandlas noggrant

Du som röker ska sluta

Vid ärftlighet för hjärt- och kärlsjukdom ska statinbehandling insättas

Risker för proppar och hjärninfarkt ska bedömas för adekvat proppförebyggande behandling

Diabetes kräver särskilda insatser för att motverka kärlsjukdomen

Du kan göra egna stora insatser för din hälsa

Alla behöver anpassad fysisk träning i vardagen för sin hälsa

Det ska ingå inspiration och undervisning om förebyggande åtgärder i samverkan med läkaren