Blodtryck

Ett högt blodtryck är en viktig riskfaktor för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom. Blodtryck som tas i vila av läkaren eller sköterskan ger en god uppfattning av blodtrycksläget men detta blodtryck säger inget om hur det ser ut under resten av dygnet. En längre tids registrering av blodtrycket ger mer information om blodtrycket som riskfaktor. Olika variationer i blodtrycket under dygnet kan ha stor betydelse för bedömningen.

Långtidsblodtryck eller 24-timmars blodtryck innebär att en blodtrycksmanschett fästs på armen. Blodtrycket tas automatiskt med jämna mellanrum under dygnet och ger en uppfattning om blodtrycket under hela mätperioden. Vid avkopplingen analyseras resultatet i en dator och tolkas av läkaren. Undersökningen är mera tillförlitlig än enstaka manuellt uppmätta blodtryck på mottagningen eller i hemmet. Dygnsrytmiken i blodtryckskurvan är av stor vikt för bedömningen av blodtrycket. Går inte blodtrycket ner på ett normalt sätt under natten bör det t ex föranleda ytterligare ställningstaganden och undersökningar. Vissa patienter får alltid högt blodtryck när dom kommer till mottagningen men har normala blodtryck hemma. Ett 24-tim blodtryck avslöjar detta och en onödig medicinering med eventuella biverkningar kan då förhindras. En 24-timmars registrering kan ge information om extraordinära orsaker till högt blodtryck t ex snarkning med andningsuppehåll och om särskilda hormonella störningar. Undersökningen kan alltså få stor betydelse för hur blodtrycket skall behandlas.