Arbetsprov

Undersökning av hjärtat under ett arbete på testcykel

Arbets-EKG: Så går det till

Arbetsprov eller arbets-EKG innebär att EKG registreras i vila, under arbete på testcykeln och efteråt liggande på undersökningsbritsen. Arbetsprovet ger information om hur hjärtat arbetar och vi kan bl a få information om cirkulationen i hjärtats kranskärl. Ibland kan störningar i hjärtrytmen avslöjas vid arbetsprovet. Information fås om arbetsförmågan och om lungfunktionen och om hur blodtrycket reagerar under och efter arbetet. Den vanlig frågeställning vid arbetsprovet är angina pectoris (kärlkramp). Provet kan ge information om hjärtat lider av syre- och näringsbrist under arbetet och ge ett underlag för beslutet om man behöver gå vidare med en mera specifik undersökning av kranskärlen.

Andra fördelar med arbets-EKG


Arbetsprovet kan också genomföras i syfte att bedöma arbetsförmågan generellt och vara en bra test för den som tänker börja träna eller delta i något ansträngande motionslopp för att bedöma eventuella risker med detta. Arbetsprovet kan betraktas som ett konditionstest och du får reda på hur du presterar i förhållande till din ålder och kön. 

Få hjälp med arbetsprov genom Mitt Hjärta Hälsa

Kontakta oss på Mitt Hjärta Hälsa i Lorensdal, Skåne för att få rådgivning om arbetsprov.

Arbets EKG / arbetsprov på cykel – Mitt Hjärta Hälsa