Hjärtrytmen

Långtidsregistrering av EKG

24-tim-EKG innebär att elektroder kopplas på bröstet till en liten bärbar inspelningsdosa som bärs under ett eller flera dygn. Undersökningen ger en uppfattning om EKG och hjärtrytmen under en längre period. När inspelningen är klar kopplas utrustningen av. Resultatet analyseras i en dator och tolkas av hjärtläkaren. På detta sätt kan störningar i hjärtrytmen avslöjas på ett bättre sätt än vid ett enkelt vilo-EKG.

Undersökningen är viktig för att t ex avslöja periodiskt förekommande förmaksflimmer som kan leda till proppar och stroke. Det kan förebyggas med blodförtunnande medicinering.