Region Skåne

Du kan ta reda på rätt mycket på Nätet men inte allt som skrivs där är överensstämmande med vetenskapen.

Här kan du länka till Region Skånes vårdprogram gällande hjärt- och kärlsjukdom som ligger ute på Regionens hemsida. Där kan du hitta de Riktlinjer som finns för primärvården, läkemedelsbehandlingar, remissinformation och allmänna vårdprogram och riktlinjer för vården i Skåne främst riktade till sjukvårdspersonal. Men det finns även god information för dig som patient på dessa sidor. I allt bygger informationen på det som finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

I en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård är det viktigt att ny kunskap snabbt börjar användas och att bästa tillgängliga kunskap används i varje möte. Kunskapen finns bland annat i olika typer av kunskapsstöd. Exempel på kunskapsstöd är vårdprogram, vårdförlopp, riktlinjer och rekommendationer för vårdens medarbetare och verksamhetsledning.