Fysisk aktivitet

Börja tidigt och fortsätt genom livet
Vetenskapen talar klarspråk om vikten av att vara fysiskt aktiv för hälsan

Rapporter från WHO gör gällande att fysisk inaktivitet nu är den fjärde ledande faktorn bakom ohälsa och för tidig död i världen. Bara högt blodtryck, rökning och diabetes beräknas ha större negativ effekt på folkhälsan. Eftersom brist på fysisk träning ofta är bakomliggande faktorer för högt blodtryck och diabetes så inser var och en vilket potential det finns för att på allvar föra in den fysiska träningen som behandling inom sjukvården och i andra sammanhang. Se fortlöpande rapporter från International Society for Physical Activity and Health: http://www.ispah.org/home och ta gärna del av närmast populärvetenskapliga böcker och annat från läkaren Anders Hansen och andra, t ex om Hälsa på Recept.

Hälsa på recept av leg läk Anders Hansen och professor Carl Johan Sundberg

 Bildspel från Hålsostigen på Lorensdal september 2023

En del av Team Hammarström