Bokning

Kommer snart på sidan och ring Eskil 070-6190000 vid angeläget ärende i väntan på att vi kommer igång. Tanken är att vi startar med mottagningar dels på Lorensdal efter övertagandet där och på Allmänningsvägen 13 i Ljunghusen. Vi kommer sannolikt att kunna ha viss mottagningsverksamhet även på Curakliniken i Limhamn fr a när det gäller konsultationer och Arbetsprov.