Hälsoundersökning

Vi bygger om för Hälsostudio under 2024

Hälsoundersökningar med start 2024 på Lorensdal

Syften och förväntningar klargörs. Se vidare under Konsultationen.

Inhämtande av information via frågeformulär eller från samtal med läkaren.

Överenskommelse om vad som skall göras av nedanstående efter medicinsk relevans, önskemål och möjligheter.

Konditionstest på cykel för bedömning av arbetsförmågan i relation till bl a åldern.

Arbetsprov för att eventuellt kunna avslöja avvikelser, t ex syrebrist i hjärtat eller annan icke normal begränsande faktor, se Arbetsprov.

Bedömning av blodtrycket i vila och vid behov under ansträngning och under ett eller flera dygn. Se Blodtryck.

EKG i vila och vid behov under ett eller flera dygn för bedömning av eventuella hjärtrytmstörningar, se Hjärtrytmen.

Ekokardiografi för undersökning av hjärtats funktion. Se vidare Ekokardiografi.

Riktade labprover i samråd efter konsultation och utfall av olika undersökningar.

Efter hälsoundersökningen

Resultatet av Hälsoundersökningen sammanfattas i samtal med ansvarig läkare. Bedömningar skall kommuniceras vidare i enlighet med den evidensbaserade medicinska vetenskapen:

  • Högt blodtryck ska behandlas noggrant
  • Du som röker ska sluta
  • Vid ärftlighet för hjärt- och kärlsjukdom ska Statinbehandling insättas
  • Risker för proppar och hjärninfarkt ska bedömas för adekvat proppförebyggande behandling
  • Diabetes kräver särskilda insatser för att motverka kärlsjukdomen
  • Du kan göra egna stora insatser för din hälsa
  • Alla behöver anpassad fysisk träning i vardagen för hälsan, det är starkt vetenskapligt bevisat
  • Det ska ingå inspiration och undervisning om förebyggande åtgärder i samverkan med läkaren

Ta en tur runt Hälsostigen på Lorensdal