Undersökning av hjärtat under ett arbete på testcykel

Arbetsprov eller arbets-EKG innebär att EKG registreras i vila, under arbete på testcykeln och efteråt på britsen igen. Undersökningen ger information om hur hjärtat arbetar och vi kan bl a bedöma cirkulationen i hjärtats kranskärl. Ibland kan störningar i hjärtrytmen avslöjas vid arbetsprovet. Information fås om arbetsförmågan och om lungfunktionen och om hur blodtrycket reagerar under och efter arbetet. Den vanligaste frågeställningen vid arbetsprovet är angina pectoris (kärlkramp). Provet kan ge information om hjärtat lider av syre- och näringsbrist under arbetet och ge ett underlag för beslutet om man behöver gå vidare med en undersökning av kranskärlen.


Arbetsprovet kan också genomföras i syfte att bedöma din arbetsförmåga generellt och vara en bra undersökning för dig som tänker börja träna eller delta i något ansträngande motionslopp för att bedöma eventuella risker med detta. Arbetsprovet kan betraktas som ett konditionstest och du får reda på hur du presterar i förhållande till din ålder och kön. 


Undersökningen tar sammanlagt ca 45 minuter. Du bör ha med dig lämpliga skor för cykling, gärna ombyte samt handduk. Duschmöjligheter finns. Man bör undvika att äta en stor måltid och att röka  minst 2 timmar före arbetsprovet.