Undersökning av hjärtat med ultraljud

Med ekokardiografi undersöks hjärtat med ultraljud. Ultraljud sänds in till hjärtat från en givare, en sk transducer, som anläggs på utsidan av bröstkorgen. Ultraljudet reflekteras från strukturer i hjärtat och man kan på så sätt se en rörlig bild på en dataskärm över hur hjärtat arbetar. Med denna teknik kan storleken på hjärtrummen och tjockleken på hjärtväggarna bestämmas och man får information om hjärtkamrarnas prestanda. Med tillägg av Dopplerteknik kan blodets rörelser genom hjärtat studeras. Doppler registrerar blodkroppars hastigheter och metoden ger information om blodflödet över hjärtklaffarna mellan kamrarna och om flödet i hjärtats förmak.

Några av de vanligaste frågeställningarna som en ekokardiografisk undersökning kan svara på är:
Hur bra pumpfunktion har den vänstra hjärtkammaren? Är det fråga om hjärtsvikt? Finns det tecken på skada, te x genomgången hjärtinfarkt? Finns det läckage eller förträngningar i klaffarna? Vilken betydelse har ett läckage eller en förträngning? Är det dags för operation? Är hjärtväggen förtjockad eller normal? Finns det vid undersökningen tecken på ett ökat blodtryck i lilla kretsloppet, d v s över lungorna, vilket kan tyda på lungsjukdom? Svar på dessa frågor har stor betydelse för hur du som patient behandlas och följs upp inom vården.
Om du har högt blodtryck så är det viktigt att veta om vänstra kammarens muskulatur är förtjockad för i så fall behöver kontoller av blodtrycket och medicineringen skärpas.

Ekokardiografi är en smärtfri och enkel undersökning. Den tar mellan 20 och 45 minuter att genomföra beroende på hur mycket detaljer man behöver studera och på vad frågeställningen är.


Eko görs på mottagningen

Boken om Doppler och Ekokardiografi skrev vi på 1990-talet