Vetenskapen talar klarspråk om vikten av att vara fysiskt aktiv för hälsan
Börja tidigt och fortsätt genom livet