Långtidsregistrering av hjärtrytmen

24-tim-EKG innebär att elektroder kopplas på bröstet till en liten bärbar inspelningsdosa som bärs under ett eller flera dygn. Undersökningen ger en uppfattning om hjärtrytmen och EKG under en längre period. När inspelningen är klar kopplas utrustningen av på mottagningen. Resultatet analyseras i en dator och tolkas av hjärtläkaren. På detta sätt kan störningar i hjärtrytmen avslöjas på ett bättre sätt än vid ett enkelt vilo-EKG.
Tidsåtgången är cirka 20 minuter för påkoppling och 20 minuter för att koppla loss utrustningen.

Undersökningen är viktig för att t ex avslöja periodiskt förekommande förmaksflimmer som kan leda till proppar och stroke. Det kan förebyggas med blodförtunnande medicinering. 24-timmarsregistreringarna kopplas på och av på mottagningen

Från Artikel i tidningen HelaHälsingland av Björn Hanérus