Länka här till Region Skånes vårdprogram gällande hjärt- och kärlsjukdom som ligger ute på Regionens hemsida.