ADHD

Våra erfarna specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri gör utredningar och sätter vid behov in behandling för bland annat ADHD, ADD sömnstörningar och depression.

Om barnet, ungdomen eller den unga vuxna redan har gjort en utredning som visat ADHD/ADD och önskar inleda ADHD behandling sker första bedömningen gemensamt med läkare och sjuksköterska för en säker och effektiv uppstart av behandling.

Uppföljning sker därefter via telefon (fysiskt besök vid behov) med sjuksköterska efter 2 veckor, fysiskt besök hos sjuksköterska efter 4 veckor och efter 3 månader. Läkarbesök efter 6 månader.  Därefter följs man via sjuksköterska för uppföljning av effekt och somatiska kontroller var tredje månad, med ett längre besök var sjätte månad och läkarbesök en gång om året. Ibland kan tätare besök behövas av olika anledningar.

Övrig behandling: Vi erbjuder även behandling för depression, ångest, OCD (tvångssyndrom) och sömnsvårigheter. Vi kan erbjuda både medicinsk behandling och KBT, där man vanligen träffar behandlare en gång i veckan under ett begränsat antal gånger. Många gånger är en kombination av dessa behandlingsinsatser mest effektivt.

Mottagningen nås på tel 070-3830000 och på mail bou@mitthjarta.se.

Hemsida: https://barnochunga.com/