Barn- och ungdomspsykiatri

Våra erfarna specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri gör utredningar och sätter vid behov in behandling för bland annat ADHD, ADD sömnstörningar och depression. Barnpsykiatri.