Föräldrastöd

Eftersom föräldrarna har en mycket viktig roll i behandlingsupplägget av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, så erbjuder vi även föräldrastöd/handledning när det är aktuellt. Vid behov/önskemål kan vi även medverka vid möten med skolan för att ge information om barnets/ungdomens tillstånd och eventuella behov av stöd i skolan. Medverkan vid skolmöten sker huvudsakligen via digitala möten, där vi helst ser att även föräldrarna deltar.

Ring 070-3830000 för mer information och bokning av tider